İç Kontrol

İç Kontrol

            Misyonumuz iş dünyasının ihtiyaç duyduğu mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, çözümleyici, işletme ve kurumlar ile toplum arasında köprü kurabilecek üstün nitelikli ara eleman yetiştirmektir.

Uluslararası platformda aranır nitelikte ara teknik ve meslek elemanları yetiştirmek.
  1 001 Gelen Evrak
  2 002 Giden Evrak
  3 003 Arşiv
  4 004 BİMER
  5 005 Ders Görevinin Yapılması
  6 006 Birim Yönetim Kurulu Üye Seçimi
  7 007 Hizmetiçi Eğitim
  8 008 İşe Başlama
  9 009 Mazeret İzni
  10 010 Mal Bildirimi
  11 011 Evrak Paraf ve İmzası
  12 012 Resmi Yazışmalar
  13 013 Yıllık İzin
  14 022 Akademik Personel Alımı
  15 024 Bölüm Başkanı Belirlenmesi
  16 025 Bölüm Program Açma
  17 027 Ders Görevlendirilmesi
  18 031 İstifa Askerlik Ücretsiz İzin İşlemleri
  19 040 Sayıştay Kararları
  20 045 Gezi Faaliyeti
  21 051 Ders Kayıt
  22 052 Ders Telafi
  23 053 Haftalık Ders Programı
  24 054 Ders Değiştirme
  25 055 Ders Muafiyeti
  26 056 Tek Ders Sınavı
  27 057 Başarı Notları
  28 058 Sınav Programları
  29 059 Sınavlara İtiraz
  30 060 Öğrenci Burs
  31 061 Danışman Değişimi
  32 062 Öğrenci Danışmanlık
  33 063 Öğrenci Disiplin Soruşturma
  34 064 Öğrenci Kayıt Dondurma
  35 065 Öğrenci İşleri Birim
  36 066 Öğrenci Kontenjanları
  37 067 Yeni Öğrenci Kayıt
  38 068 Özel Öğrenci
  39 069 Öğrenci Yatay Geçiş
  40 071 Öğrenci Temsilcisi
  41 077 Geçici nitelikteki Mezuniyet Belgesi Düzenleme
  42 078 Mezuniyet Belgesi Düzenleme
  43 079 Mezuniyet Belgelerinin Yeniden Düzenlenmesi
  44 080 Mezuniyet İşlemleri
  45 081 Öğrenci Belgesi
  46 084 Öğrenci Transkript Verme
  47 086 Öğrenci Kaydının Silinmesi
  48 087 Öğrenci Stajları
  49 090 Öğrenci İlişik Kesme
  50 094 Yatay Geçiş İşlemleri
  51 095 Yaz Okulu Ders Kayıt İşlemleri
  52 106 Birim Bütçe Hazırlama
  53 107 Bütçe Hazırlama İşlemi
  54 115 Birim Yıl Sonu İşlemleri
  55 134 Ek Ders Formları Hazırlama
  56 135 Memur Fazla Mesai
  57 136 Personel Maaş
  58 139 Kıst Maaş
  59 142 DMO Alımları
  60 143 Mal Teslim Alma
  61 145 Sayım ve Sayım Sonrası
  62 146 Taşınır Giriş ve Çıkış
  63 147 Taşınır Kayıt
  64 148 Diğer Ödemeler
  65 153 Satın Alınan Mal ve Malzeme Giriş.Çıkış
  66 154 Yaklaşık Maliyet
  67 155 Satın Alma Kontrol
  68 163 Kiralama İşlemleri
  69 164 Görev Yolluğu
  70 172 Kişilerden Alacak İşlemleri
  71 174 Emekli Kesenekleri Ödeme