İÇ KONTROL

            Misyonumuz iş dünyasının ihtiyaç duyduğu mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, çözümleyici, işletme ve kurumlar ile toplum arasında köprü kurabilecek üstün nitelikli ara eleman yetiştirmektir.

Uluslararası platformda aranır nitelikte ara teknik ve meslek elemanları yetiştirmek.

1 001 Gelen Evrak
2 002 Giden Evrak
3 003 Arşiv
4 004 BİMER
5 005 Ders Görevinin Yapılması
6 006 Birim Yönetim Kurulu Üye Seçimi
7 007 Hizmetiçi Eğitim
8 008 İşe Başlama
9 009 Mazeret İzni
10 010 Mal Bildirimi
11 011 Evrak Paraf ve İmzası
12 012 Resmi Yazışmalar
13 013 Yıllık İzin
14 022 Akademik Personel Alımı
15 024 Bölüm Başkanı Belirlenmesi
16 025 Bölüm Program Açma
17 027 Ders Görevlendirilmesi
18 031 İstifa Askerlik Ücretsiz İzin İşlemleri
19 040 Sayıştay Kararları
20 045 Gezi Faaliyeti
21 051 Ders Kayıt
22 052 Ders Telafi
23 053 Haftalık Ders Programı
24 054 Ders Değiştirme
25 055 Ders Muafiyeti
26 056 Tek Ders Sınavı
27 057 Başarı Notları
28 058 Sınav Programları
29 059 Sınavlara İtiraz
30 060 Öğrenci Burs
31 061 Danışman Değişimi
32 062 Öğrenci Danışmanlık
33 063 Öğrenci Disiplin Soruşturma
34 064 Öğrenci Kayıt Dondurma
35 065 Öğrenci İşleri Birim
36 066 Öğrenci Kontenjanları
37 067 Yeni Öğrenci Kayıt
38 068 Özel Öğrenci
39 069 Öğrenci Yatay Geçiş
40 071 Öğrenci Temsilcisi
41 077 Geçici nitelikteki Mezuniyet Belgesi Düzenleme
42 078 Mezuniyet Belgesi Düzenleme
43 079 Mezuniyet Belgelerinin Yeniden Düzenlenmesi
44 080 Mezuniyet İşlemleri
45 081 Öğrenci Belgesi
46 084 Öğrenci Transkript Verme
47 086 Öğrenci Kaydının Silinmesi
48 087 Öğrenci Stajları
49 090 Öğrenci İlişik Kesme
50 094 Yatay Geçiş İşlemleri
51 095 Yaz Okulu Ders Kayıt İşlemleri
52 106 Birim Bütçe Hazırlama
53 107 Bütçe Hazırlama İşlemi
54 115 Birim Yıl Sonu İşlemleri
55 134 Ek Ders Formları Hazırlama
56 135 Memur Fazla Mesai
57 136 Personel Maaş
58 139 Kıst Maaş
59 142 DMO Alımları
60 143 Mal Teslim Alma
61 145 Sayım ve Sayım Sonrası
62 146 Taşınır Giriş ve Çıkış
63 147 Taşınır Kayıt
64 148 Diğer Ödemeler
65 153 Satın Alınan Mal ve Malzeme Giriş.Çıkış
66 154 Yaklaşık Maliyet
67 155 Satın Alma Kontrol
68 163 Kiralama İşlemleri
69 164 Görev Yolluğu
70 172 Kişilerden Alacak İşlemleri
71 174 Emekli Kesenekleri Ödeme

Yukarı