STAJ FORMLARI

STAJ FORMLARI

 

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
GÜRÜN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
GÜRÜN/SİVAS
 
 
 
 
 
Sayı                 :B.30.2.CUM.0.76.04.00/                                                     ……/…../20
Konu               :Staj
 
 
 
                                   ………………………………………………………………
                       
                                   ………………………………………………………………
           
                                                                                              ………………………
 
 
 
 
ÖĞRENCİNİN                    :
 
NUMARASI                         :
ADI SOYADI                                   :
DOĞUM YERİ VE YILI     :
PROGRAMI                         :
SINIFI                                               :
STAJ SÜRESİ                       :
 
 
 
            …../…./20..   tarih ve ……………………………sayılı yazınızla kurumunuzda staj yapması uygum görülen yukarıda kimliği yazılı öğrencimizin staj bitiminde staj sicil fişinin doldurulup onaylanarak müdürlüğümüze gönderilmesini arz ve rica ederim.
 
 
 
 
 
                                                                                                          Müdür
 
 
 
 
 
Staj Koşulları                        :
1-Staj yapacak öğrenci kurumun çalışma saatlerine ve diğer kurallarına uymak zorundadır.
2-Stajer öğrenciler gece vardiyası çalışmalarına ve sendikal faaliyetlere katılmayacaklardır.
3-Stajer öğrenciler gerekli görüldüğü hallerde okul yöneticilerince iş yerinde denetleneceklerdir.
4-Stajer öğrenciler “G.M.Y.O.” staj yönergesine ve staj programına uymak zorundadırlar.
5-Staj süresince günlük yapılan işler teknik ayrıntılarına girilerek yazılacaktır.
6-Günlük staj raporları ilgili staj sorumlusuna imzalattırılacaktır.
7-staj süresi 30 iş günüdür.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
GÜRÜN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
 
 
 
 
 
Sayı                       :                                                                                                                                            ……/…../20
Konu                     :Staj
 
 
 
 
                …../…./20..    tarih ve ………………………………………sayılı yazınızla kurumumuzda staj yapması uygun görülen yukarıda kimliği yazılı öğrenciniz …./…./20… -…./…./20… tarihleri arasında ……..  gün staj yapmıştır.
 
                Gereğini arz ve rica ederim.
 
 
 
                                                                                                  İŞYERİ YETKİLİSİNİN
                                                                                               ÜNVANI,ADI-SOYADI,TARİH ,İMZA
 
 
 
 
BU KISIM MESLEK YÜKSEKOKULU TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
 
 
…………………………………………………………………………………………………….’da staj yapması uygundur.
 
 
 
 
                                                                              ………………………………Programı Staj Komisyonu Başkanı
 
 
 
 
                Öğrencinin stajının , yapılan değerlendirme sonucunda ……….. iş günü olarak sayılmasına karar verildi.
…../……/20…
 
 
 
Üye                                                                                       Üye                                                                       Başkan
 
 
 
 
…………………………………BÖLÜM BAŞKANLIĞINA
 
                Adı geçen öğrencinin ………….. günlük stajı komisyonumuzca yeterli / yetersiz görülmüştür.
Gereğini arz ederim. ………/……/20…..
 
 
                                                                              ………………………………Programı Staj Komisyonu Başkanı
 
 
 
 
 
 
                Öğrencinin danışman bilgi formuna işlendi     ………../………/20……
 
 
                                                                                                                                             Danışman
 
 
 
 
 
 
T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
GÜRÜN MESLEK YÜKSEKOKULU
……………….PROGRAMLAR BÖLÜMÜ
 
ÖĞRENCİ STAJ SİCİL FİŞİ
 
 
 


 

ÖĞRENCİNİN                                   :
 
NUMARASI                         :
ADI SOYADI                                   :
DOĞUM YERİ VE YILI     :
PROGRAMI                         :
SINIFI                                               :
STAJ SÜRESİ                       :
 
 
ÖĞRENCİNİN DANIŞMAN BİLGİ FORMUNA İŞLENDİ
 
 
                DANIMAN                                                                                                                        …………..PROGRAMLAR
                                                                                              …../…../20….                                         BÖLÜM BAŞKANI
 
 
 
 
 
 
 
Bu kısım staj yapılan  işyeri tarafından doldurulacaktır. “GİZLİ” kaydıyla posta ile gönderilecektir veya öğrenciye ağzı kapalı zarf içinde verilecektir.
 
 
 
STAJ YAPILAN İŞYERİNİN        :
ADI                                                       :
ADRESİ                                               :
 
 
 
TELEFON NUMARASI                    :
 
STAJIN                                                               :
BAŞLAMA TARİHİ                                         :
BİTİŞ TARİHİ                                                   :
İŞ GÜNÜ                                                             :
 
 

 

ÖĞRENCİNİN
 
ÇOK İYİ
(85-100)
İYİ
(65-84)
ORTA
(50-64)
ZAYIF
(0-49)
İŞYERİ KURALLARINA UYUMU
 
 
 
 
İŞİ BENİMSEME
 
 
 
 
DEVAMLILIK
 
 
 
 
İŞ HIZI
 
 
 
 
KARAR VERME YETENEĞİ
 
 
 
 
ARAŞTIRMA YETENEĞİ
 
 
 
 
YÖNETİM YETENEĞİ
 
 
 
 
ÇALIŞANLARA KARŞI TUTUMU
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  İŞYERİ YETKİLİSİNİN
                                             ÜNVANI,ADI-SOYADI,TARİH ,İMZA

 

YAPILAN ÇALIŞMANIN
TARİHİ
KONUSU
KONUSU NO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPLAM
 
 
 
 
 
İŞ GÜNÜDÜR
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÇALIŞMA KONUSU        ……./…../20…..
ONAY