STAJ FORMLARI


 

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

GÜRÜN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

GÜRÜN/SİVAS

 

 

 

 

 

Sayı                 :                                                                                            ……/…../20

Konu               :Staj

 

  

                                   ………………………………………………………………

                       

                                   ………………………………………………………………

           

                                                                                              ………………………

   

 

ÖĞRENCİNİN                    :

 

NUMARASI                         :

ADI SOYADI                                   :

DOĞUM YERİ VE YILI     :

PROGRAMI                         :

SINIFI                                               :

STAJ SÜRESİ                       :

 

 

 

            …../…./20..   tarih ve ……………………………sayılı yazınızla kurumunuzda staj yapması uygun görülen yukarıda kimliği yazılı öğrencimizin staj bitiminde staj sicil fişinin doldurulup onaylanarak müdürlüğümüze gönderilmesini arz ve rica ederim.

 

  

 

                                                                                                           Müdür

 

 Staj Koşulları                        :

1-Staj yapacak öğrenci kurumun çalışma saatlerine ve diğer kurallarına uymak zorundadır.

2-Stajer öğrenciler gece vardiyası çalışmalarına ve sendikal faaliyetlere katılmayacaklardır.

3-Stajer öğrenciler gerekli görüldüğü hallerde okul yöneticilerince iş yerinde denetleneceklerdir.

4-Stajer öğrenciler “G.M.Y.O.” staj yönergesine ve staj programına uymak zorundadırlar.

5-Staj süresince günlük yapılan işler teknik ayrıntılarına girilerek yazılacaktır.

6-Günlük staj raporları ilgili staj sorumlusuna imzalattırılacaktır.

7-staj süresi 30 iş günüdür.

 

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

GÜRÜN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

 

 

Sayı                       :                                                                                                                                            ……/…../20

Konu                     :Staj

 

 

 

 

                …../…./20..    tarih ve ………………………………………sayılı yazınızla kurumumuzda staj yapması uygun görülen yukarıda kimliği yazılı öğrenciniz …./…./20… -…./…./20… tarihleri arasında ……..  gün staj yapmıştır.

 

                Gereğini arz ve rica ederim.

 

 

 

                                                                                                  İŞYERİ YETKİLİSİNİN

                                                                                               ÜNVANI,ADI-SOYADI,TARİH ,İMZA

 

 

 

 

BU KISIM MESLEK YÜKSEKOKULU TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR

 

 

…………………………………………………………………………………………………….’da staj yapması uygundur.

 

 

 

 

                             ………………………………Programı Staj Komisyonu Başkanı

 

 

 

 

                Öğrencinin stajının , yapılan değerlendirme sonucunda ……….. iş günü olarak sayılmasına karar verildi.

…../……/20…

 

 

 

 Üye                                                            Üye                                               Başkan

 

 

 

 

…………………………………BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

 

                Adı geçen öğrencinin ………….. günlük stajı komisyonumuzca yeterli / yetersiz görülmüştür.

Gereğini arz ederim. ………/……/20…..

 

 

                                                                              ………………………………Programı Staj Komisyonu Başkanı

 

 

 

 

 

 

                Öğrencinin danışman bilgi formuna işlendi     ………../………/20……

 

 

                                                                                                                                             Danışman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

GÜRÜN MESLEK YÜKSEKOKULU

……………….PROGRAMLAR BÖLÜMÜ

 

ÖĞRENCİ STAJ SİCİL FİŞİ

 

 

ÖĞRENCİNİN                                   :

 

NUMARASI                         :

ADI SOYADI                                   :

DOĞUM YERİ VE YILI     :

PROGRAMI                         :

SINIFI                                               :

STAJ SÜRESİ                       :

 

 

ÖĞRENCİNİN DANIŞMAN BİLGİ FORMUNA İŞLENDİ                     

 

 

 DANIŞMAN  ;                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 ………………………………………..PROGRAMLAR

                                                                                                                                            …../…../20….                                               

 

 

      BÖLÜM BAŞKANI

 

  

 

 

Bu kısım staj yapılan  işyeri tarafından doldurulacaktır. “GİZLİ” kaydıyla posta ile gönderilecektir veya öğrenciye ağzı kapalı zarf içinde verilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAJ YAPILAN İŞYERİNİN        :

ADI                                                       :

ADRESİ                                               :

 

 

 

TELEFON NUMARASI                    :

 

STAJIN                                                               :

BAŞLAMA TARİHİ                                         :

BİTİŞ TARİHİ                                                   :

İŞ GÜNÜ                                                            

 

 

ÖĞRENCİNİN

 

ÇOK İYİ

(85-100)

İYİ

(65-84)

ORTA

(50-64)

ZAYIF

(0-49)

İŞYERİ KURALLARINA UYUMU

 

 

 

 

İŞİ BENİMSEME

 

 

 

 

DEVAMLILIK

 

 

 

 

İŞ HIZI

 

 

 

 

KARAR VERME YETENEĞİ

 

 

 

 

ARAŞTIRMA YETENEĞİ

 

 

 

 

YÖNETİM YETENEĞİ

 

 

 

 

ÇALIŞANLARA KARŞI TUTUMU

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞYERİ YETKİLİSİNİN

                                            

 

ÜNVANI,ADI-SOYADI,TARİH ,İMZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAPILAN ÇALIŞMANIN

TARİHİ

KONUSU

KONUSU NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

İŞ GÜNÜDÜR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇALIŞMA KONUSU        ……./…../20…..

ONAY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarı