Telefon: 0 346 715 3558 gurun@cumhuriyet.edu.tr

Menü

Harita ve Kadastro Programı

Gürün Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Programının kuruluş amacı, kendi alanında orta öğretim mesleki yeterliklerine dayalı olarak Harita ve Kadastro mesleğinde beşinci seviye (tekniker) özellikli nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Ülkemizde haritacılığın önemi gün geçtikçe artmaktadır. Her türlü planlamanın, projelendirmenin ilk aşaması harita üretilmesi ile başlamaktadır. Yol, demir yolu, içme ve sulama suyu, kentsel alt yapı, baraj, kentsel gelişim, toplu konut, hava alanları, spor tesisleri, arsa oluşturma, tapulama, arazi toplulaştırması gibi tüm projelerin çiziminde ve uygulanıp hayata geçirilmesinin her aşamasında harita teknikerleri görev almaktadırlar. Dolayısı ile mezun olan harita ve kadastro teknikerlerinin yurt içi ve yurt dışı iş olanakları oldukça fazladır.

 

Programını bitirenler; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlığı, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Türkiye Kömür İşletmeleri, Maden Teknik Arama, Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, GAP, Devlet Levazim Hizmetleri, Devlet Demir Yolları, Devlet Hava meydanları vb. kamu kurumları ile özel sektör kuruluşları (Harita Şirketleri, İnşaat Şirketleri, Maden Şirketleri vb.) 'nda çalışabilirler.