Telefon: 0 346 715 3558 gurun@cumhuriyet.edu.tr

Menü

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

Gürün Meslek YüksekokuluBu programın amacı; her türlü sağlık kuruluşunda çalışabilecek, bilgisayar ve sağlık ekipmanının kullanımı konusunda yeterli elemanları yetiştirmektir. Mezunlar; hastanelerde bilgisayar programcılığı ve tıbbi cihazların çalıştırılması, öğretilmesi, bakımlarının ve onarımlarının yapılması gibi işlerde istihdam edilebilmektedir. Ağırlıklı olarak hastanelerin bilgi işlem ve diğer bilgisayar temelli departmanlarında görevlendirilmektedir.

 

Sağlıkta bilgi sistemlerine ait teknolojilerin hızla gelişmesi, bu alanda bilişime verilen önemin de hızla artmasına sebep olmaktadır. Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği; genel anlamda bilgisayar programcılığına benzemektedir. Bilgisayar Programcılığı Bölümü derslerinin yanında sağlık bilgi sistemleri ile ilgili dersler de eğitim programı içerisinde bulunmaktadır.

 

Programda;  Temel Bilgi Teknolojileri, Sağlıkta Yeni Teknolojiler, Yazılım Kurulumu ve Yönetimi, Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Sağlık Mevzuatı, Görsel Programlama, Veritabanı Yönetimi, Tıbbi Dokümantasyon, Sunucu İşletim Sistemleri, Sistem Analizi ve Tasarımı, Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri gibi hem sağlık hem de bilişim alanına yönelik dersler verilmektedir.

 

Program mezunları; Devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve diğer sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışabilmektedir.

 

Çalışma alanları arasında; Sağlık Bakanlığı ve bağlı birimler, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastaneler, Kızılay gibi kurum/kuruluşlar, çeşitli sigorta şirketleri, sosyal güvenlik kurumları, tıbbi ilaç üretici ve dağıtım şirketleri, medikal araç gereç üreten firmalar yer almaktadır.

 

DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler; B i l g i s a y a r - E n f o r m atik, B i l g is a y a r v e Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, B i l i ş i m S is t e mleri Mühendisliği, B i lg i s a y a r v e Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri , Bilgisayar Mühendisliği , Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, F i z i k, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği,Matematik ve Bilgisayar Bilimleri