Telefon: 0 346 715 3558 gurun@cumhuriyet.edu.tr

Menü

Yerel Yönetimler Programı

Gürün Meslek Yüksekokulu 

Yerel yönetimlerin yapıları ve sundukları hizmetler açısından halka en yakın yönetim birimler olması ve kamusal hizmetlerin önemli bir kısmının yerel yönetimlere aktarılması sonucu bu alanda eksik olan eğitimli meslek elemanları yetiştirmektir.

 

Yerel yönetimlerin programı temel hedefi yerel yönetimlerin yapısını ve sundukları hizmetleri bilen, yerel yönetimler alanında çağımızın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip olan, meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir

Yerel Yönetimler programımızda Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetim alanında uzmanlık derslerinin yanısıra işletmecilik, yöneticilik, muhasebe ve bilgisayar eğitimi verilmektedir

Yerel Yönetimler Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, belediyeler, il özel idareleri ve valilikler ve bunlara bağlı kuruluşların çeşitli birimlerinde çalışabilirler.

Yerel Yönetimler Programı öğrencileri 4 yarı yıllık eğitimleri sonunda dikey geçiş sınavı ile devlet ve vakıf üniversitelerinin Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programlarına geçiş yapabilirler.