Telefon: 0 346 715 3558 gurun@cumhuriyet.edu.tr

Menü

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Gürün Meslek YüksekokuluBankalar ve Sigortalar giderek daha fazla fonksiyon ve önem kazanmaktadırlar. Türkiye’de 2002 yılında 120.000 olan banka personeli sayısı 2017'de 196.758’e ulaşmıştır. Şube sayısı ise aynı sürede, 6,100’den 10.732’ye çıkmıştır. Bu sayılar muhtemelen ekonomik gelişmeye bağlı olarak çok daha fazla artacak ve sektörün nitelikli eleman ve uzman ihtiyacı daha da fazlalaşacaktır. Sigorta sektöründe de aynı gelişmeyi görebiliyoruz: 2006’da 55 olan sigorta ve reasürans şirket sayısı 2017’de 66’ya çıkmıştır. Aynı dönemde 13,617 olan sigorta şirketleri çalışanları sayısı 19,652’ye çıkmıştır. Bu sektörde de kalifiye eleman ve uzman sayısı ihtiyacı vardır.

Bankalar ve Sigortalar modern serbest piyasa ekonomilerinin en önemli finansal kuruluşlarıdır. Bu kurumlar kendi alanlarında çok sayıda hizmet sunmanın yanı sıra firmaların ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlama dolayısı ile de sosyal fonksiyona sahiptirler. Bölümümüz bankacılık ve sigortacılık olmak üzere iki ayrı alandan oluşmaktadır. Bankalar temel olarak kredi veren ve mevduat toplayan kuruluşlardır. Bunun yanı sıra, teminat mektubu vermek, havale yapmak, akreditif açmak ve dış ticaret finansmanı sağlamak, döviz işlemleri yapmak; portföy yönetmek gibi işleri de yaparlar. Günümüzde bankalar opsiyon, swap ve vadeli işlemler gibi işlemleri yapmaya başlamıştır. Bankalar yaptıkları işlere göre, yatırım, ticaret, kalkınma bankaları gibi farklı türlere de ayrılırlar. Küreselleşme sürecinde uluslararası bankacılığın da çok önemli rolü olduğunu biliyoruz. Bankacı bu işlemler hakkında bilgi ve uzmanlığa sahip olan meslek insanıdır.

Sigorta kurumları ise müşterilerine çok farklı alanlarda sigorta sağlarlar: günlük yaşamımızda, sağlık, hayat, trafik, deprem, doğal afet, tarım, kaza vs. gibi çok sayıda sigorta türü olduğunu biliyoruz. Sigorta şirketleri, reasürans uygulaması ile uluslararası düzeyde hiyerarşik bir düzen içinde çalıştıklarından uluslararası boyutlara da sahiptirler. Sigortacı tüm sigorta işlem ve hizmetleri hakkında bilgi ve uzmanlığa sahip olan meslek insanıdır.